Notice: Use of undefined constant getValue - assumed 'getValue' in /home/czarnaewa/ftp/oszukany/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 354
Tak wyglądała oferta pracy oszusta Szymańskiego

Portal o pracy w kraju i za granicą

Tak wyglądała oferta pracy oszusta Szymańskiego

To już na szczęscie historia, ten pan oszukał mnóstwo ludzi. Pobierał za załatwienie około 200zł, niby na załatwienie pozwolenia o pracę. Czytaj o nim w czarnej liście. Tutaj przedstawiam jak wyglądała oferta pracy ktróra skusiła tylu ludzi.

 

 

Oto szczegolowa oferta dotyczaca oferowanej pracy.
Po zapoznaniu sie z nia prosze o kontakt telefoniczny.

Ogólne warunki działania struktur, oraz warunki umowy:

            Pracodawca Wochenmarkt z Hamburga. (o specjalności dot. Importu, Eksportu, Rozwoju i obsługi Sieci Dystrybucji, Przetwórstwa, Upraw biologicznych produktów spożywczych, czyli owoców, warzyw, kwiatów, ziół oraz wszelkich innych rodzajów i gatunków roślin.

      Partnerzy także zajmują się obrotem innymi artykułami spożywczymi tj. słodycze, ryby, półfabrykaty i komponenty spożywcze mające zastosowanie w gastronomii, a w szczególności o kierunku żywienia zbiorowego. Najnowsza dziedzina która jest na etapie modernizacji i rozwoju, związana jest z przetwórstwem owoców i warzyw.
      Poprzez PEŁNOMOCNIKA do zorganizowania na etapie rekrutacyjnym oraz uformowania zespołów i zmian pracowniczych, stanowiących personel złożony z indywidualnych stanowisk - o wolnych do obsadzenia etatach, pana Michała Szymańskiego.

      Na prawnej zasadzie, czyli zawarciu pomiędzy stronami umowy o pracę na czas określony.
Umowa jest podpisywana na miejscu z niemieckim pracodawcą.

      W/w Partnerzy, czyli pracodawcy, w swoich strukturach dysponują wolnymi etatami przeznaczonymi do obsadzenia Polską Kadrą Pracowniczą, stanowiącą istotną część personelu pracowniczego tj.:
- stanowiska obsługi powierzchni magazynowych i ich zaplecza technicznego
- stanowiska obsługi działu produkcyjnego na etapie przygotowawczym i końcowym fazy produkcji, działu wyrobów gotowych i opakowań
- stanowiska obsługi chłodni
- stanowiska obsługi upraw, zbiorów i obsługi wstępnej, zasadniczej i końcowej (głównie są to stanowiska obsługi w przetwórni owocowo-warzywnej i sektora upraw własnych)
- stanowiska obsługi techniczno-konserwatorskiej (etaty dla pracowników o umiejętnościach oraz wiedzy technicznej dot. urządzeń, maszyn i armatury przemysłowej, modernizacyjno-technicznej (typowe etaty dla pracowników fizycznych o wszechstronnych umiejętnościach
- stanowiska etatów porządkowo-interwencyjnych (etaty te są zazwyczaj obsadzane przez tzw. sprzątaczki i mężczyzn w charakterze pracowników porządkowych, z wyszczególnionymi obowiązkami związanymi z porządkiem oraz konserwacją obiektów i terenu).
      Stanowiska te, to wolne i nie obsadzone etaty, przeznaczone dla kobiet i mężczyzn na czas określony, tj. w wymiarze do 4 m-cy. (czterech miesięcy), czyli nie dłużej jak cztery miesiące, lecz nie krócej niż 2 (dwa) miesiące począwszy od terminów realizacji przypadającego na:
-dzień 17-go (siedemnastego) lutego - JEST TO DZIEŃ PIERWSZEGO TERMINU REALIZACJI, KTÓREGO TO ZAŁOŻENIA ZOSTAŁY ZREALIZOWANE,TJ. ROZPOCZĘTO KONTRAKT
-w dniach od 24-go (dwudziestego czwartego) lutego do 28-go (dwudziestego ósmego) lutego b.r. - ZREALIZOWANO
-dzień 27-go(dwudziestego siódmego) lutego - ZREALIZOWANO
- w dniach od 18-go marca (osiemnastego) marca do 25-go (dwudziestego piątego) marca i 0 oraz 03-ci(trzeci) a 9-ty(dziewiaty) kwiecień i 22-gi(dwudziesty drugi) - ZREALIZOWANO
-29-ty(dwudziesty dziewiąty) kwiecień oraz 13 - stego (trzynastego) i 20 - stego (dwudziestego) maja - JEST TO OKRES TRZECIEGO I CZWARTEGO TERMINU REALIZACJI
Data ta jest dniem wyjazdu grupy polskiej kadry pracowniczej, stanowiącej 60% projektu Polska Interwencja 2006

            Pracownicy etatowi w powyższych strukturach są zatrudnieni na stanowisku pracownika tymczasowego wg. hierarchii stanowisk. Podlegają kierownictwu, którego stanowiska zajmują tylko i wyłącznie obywatele RP. Każdy etat na stanowisku pracowniczym, do którego jest przeznaczony, z chwilą zawarcia współpracy, czyli podpisania umowy z jednym z powyższych pracodawców, otrzymuje gwarancję i status posiadania prawnej podstawy, którą jest umowa o pracę o określonym wymiarze czasu pracy.
Powyższa umowa dotyczy obu stron, czyli pracodawcy i indywidualnego pracownika na ściśle określonym stanowisku, czyli zajmowanym etacie, ze szczegółowo wyznaczonymi:
- zakresem obowiązków obydwu stron (pracownik i pracodawca)
- wynagrodzeniem za wykonaną pracę w proporcjonalnym wymiarze godzin, dni oraz nadgodzin, rozliczanych ściśle wg. tabeli wynagrodzeń, terminów rozliczeniowych, prawnych punktów dot. ubezpieczeń i podatków. Umowa posiada także załączniki dot. zakwaterowania pracownika poprzez pracodawcę a w nim szczegółowe aspekty wszelkich wątków wynajmu, standardu, kosztów za tzw. odstępne, kosztów zużytej energii .

            Chętnym uczestnikom, czyli przyszłym pracownikom (z wyjątkiem chętnych, których proces rekrutacji nie zaakceptuje, tzn. nie będą zatrudnieni przez jednego z powyższych pracodawców), mającym odpowiednio pozytywną opinię stwierdzającą sumienność, pracowitość, produktywność, zaangażowanie, frekwencję, która jest równoznaczna z oceną wizerunku indywidualnego pracownika, przedstawiona będzie oferta zasadnicza, akceptacja tej oferty wraz z jej warunkami, równoznaczna jest z dalszym
uczestnictwem we współpracy kooperacyjnej zasadniczego etapu wymienionej powyżej Polskiej Interwencji 2006_48;.

       Realizacja umowy zasadniczej (późniejsza współpraca stron; pracodawca - pracownik) po okresie tymczasowym, którego to można nazwać okresem próbnym, ma podstawę prawną, lecz struktura tej umowy ma inny charakter i dotyczy dwóch odrębnych wariantów tej kooperacji:
1. kontrakt
2. współpraca przedsiębiorstw
Kontrakt - równoznaczny jest z zawarciem umowy na okres od 6-ciu miesięcy do 2-óch lat, w systemie objętym wizą pracowniczą.
Współpraca przedsiębiorstw - do rozpoczęcia realizacji tego wariantu kooperacji niezbędnym warunkiem jest zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej przez indywidualnego byłego pracownika tymczasowego i świadczenie usług z powyższego tytułu niemieckim partnerom.

            Kwota wynagrodzenia za wykonaną pracę z tytułu zawartej umowy rozliczana jest wg. listy obecności, sprawozdania dziennego, dziennika wykonań (stosunek wykonanej ilościowo pracy i postawionych zadań, proporcjonalnie do czasu).Istotne są: operatywność, umiejętność organizacji i produktywność. Dodatkowym aspektem są premie uznaniowe. Kwota obejmująca wynagrodzenie podstawowe jest zawsze wypłacana co tydzień, w każdy czwartek i obejmuje ubiegły tydzień roboczy
(6 dni od poniedziałku do soboty włącznie, ).

      PREMIE UZNANIOWE WYPŁACANE SĄ ZAWSZE 2 RAZY W MIESIĄCU W KAŻDY CZWARTEK MIESIĄCA PO 1-szym i 15-tym DNIU MIESIĄCA NASTEPNEGO (np. rozliczenie za styczeń jest wypłacane w lutym).PREMIE SA PRZYZNAWANE ZA POSZCZEGÓLNE DNI I W TEJ PROPORCJI SĄ NALICZANE.

      Wyżej wymienieni, czyli pracodawcy, zawarli w swej ofercie tabelę wynagrodzeń, która jest zgodna ze statutem i prawem pracy. Stawki wynagrodzeń wg. tabeli kształtują się od 6,35 Euro do 7,35. Powyższe kwoty są wynagrodzeniem na każdą przepracowaną godzinę (roboczogodzinę) i są stawkami podstawowymi, nie objętymi ustawowymi dodatkami za nadgodziny, czyli premie przyporządkowane do poszczególnych stanowisk zawartych w umowie. Stawki te są kwotami netto, tj. kwota brutto pomniejszona o
kwotę odprowadzenia podatku oraz objęta ubezpieczeniem. Przykładowe wynagrodzenia w systemie podatkowym, w skali jednego tygodnia pracy. Niedziela jest dniem wolnym z wyłączeniem przypadków, w których jest również dniem pracującym i ze względów dobra, ekonomiki, równowagi i rentowności firmy).

PRZYPADKI TE ZDARZAJA SIE BARDZO SPORADYCZNIE, MAJA MIEJSCE W SYTUACJACH AWARYJNYCH; KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH ORAZ INNYCH ZDARZENIACH LOSOWYCH.

 Przykładowe stawki przeliczane są przez ilość dni i godzin w skali tygodnia roboczego (przykady te mają w pełni odzwierciedlenie w rzeczywistości i są kwotami autentycznymi).

6,45 eur * 8h * 6 dni = 304 eur
6,45 eur * 12h * 6 dni = 457 eur
6,90 eur * 8h * 6 dni = 331 eur
6,90 eur * 12h * 6 dni = 496 eur
7,45 eur * 8h * 6 dni 357 eur
7,45 eur * 12h * 6 dni = 536 eur

      PREMIE UZNANIOWE, DODATKI ZA NADGODZINY SĄ OBLICZANE W PROCENTOWEJ WYSOKOSCI PREMII, KTÓRE TO NALICZA SIĘ W/G KRYTERIÓW STANOWISKA, CZYNNOŚCI, ILOŚCI I SKALI WYKONASTWA, CZASU I MIEJSCA SĄ WYMIENIONE I DOKŁADNIE OPISANE WRAZ Z WYKŁADNIKAMI W TABELI WYNAGRODZEŃ.

      Czas pracy jest wyszczególniony w umowie i ma swoje stanowisko w tabeli wynagrodzeń, która to zobowiązuje do wykonania obowiązkowych czynności pracowniczych, przez 6 dni w tyg., przy obsłudze 2-óch zmian dziennych, w 8-mio roboczo godzinnym systemie (9 godzin pobytu na terenie firmy, w tym 8 godzin obsługi stanowiska, 1-no godzinnej przerwie regeneracyjnej). Umowa zawiera także aspekt dot. nadgodzin, co do ich ilości (nie więcej niż 4 nadgodziny w okresie jednego dnia). Całkowity
jednodniowy czas roboczy wraz z przerwą regeneracyjną nie może łącznie przekraczać 13-tu godzin i 30-tu minut. Jednogodzinna przerwa obowiązuje podczas podstawowego etapu systemu czasu zatrudnienia.


      W przypadku przedłużenia tego okresu konieczne jest wykonanie obowiązkowych czynności po okresie podstawowym, tj wykonawstwa w systemie nadgodzinnym. W czasie pracy obowiązuje druga przerwa regeneracyjna, której to czas jest ściśle wyznaczony na koniec 8-ej godziny roboczej, czyli 9-ej godziny bierzącej, a rozpoczęcie 9-ej godziny roboczej mianowicie1-ej nadgodziny.


      Ze względów mających na celu aspekty dobra firmy, ekonomiki, równowagi i rentowności, a co za tym idzie dobra i bytu personelu, w szczególnym przypadku tego wymagającym istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w system 3-ej zmiany roboczej; zmiany nocnej.

[treść umowy jest zgodna i opracowana według Kodeksu Prawa Pracy Unii Europejskiej].

      Pracodawcy, w/w partnerzy oferują pakiet żywnościowo-kwaterunkowy przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób zatrudnionych, który dostępny jest we wszystkich poszczególnych elementach wchodzących
  w jego skład, a mianowicie:
- zakwaterowanie i pobyt, mające w pełni podstawę prawną
-wyżywienie: śniadanie, obiad (2 dania), kolacja. Posiłki wydawane są podczas przerwy regeneracyjnej.

      Zmiana otrzymuje dwa posiłki dziennie. Posiłki wydawane są zawsze w dni pracujące. Dni wolne od pracy (np. niedziela) nie są objęte częścią żywnościową pakietu.
Powyższy pakiet jest w 41(czterdziestu jeden) procentach dofinansowany przez pracodawcę. Kwaterunkowe mieszkania pracownicze, których lokalizacja znajduje się w pobliżu miejsca pracy (nie dalej jak 1200 m), są to zazwyczaj domki jednorodzinne lub mieszkania w tzw. blokach mieszkalnych o standardach zaspokajających potrzeby i wymogi socjalno-bytowe przeciętnego obywatela UE. Obiekty te są odpowiednio rozdysponowane co do potrzeb i ilości osób w nich zamieszkujących.
      W dwupokojowym mieszkaniu, którego powierzchnia wynosi ok. 42m2 (czterdzieści dwa metry kwadratowe) zakwaterowane są nie więcej jak trzy osoby. Dodatkowym pozytywnym aspektem elementu pakietu dot. zakwaterowania pracowników jest prawna strona tej kwestii, dot. faktu oficjalnego zgłoszenia pobytu pod danym adresem(tymczasowe zameldowanie). Jest to część niezbędnej formalności stanowiącej legalność zajmowanego stanowiska i wykonywania czynności pracowniczych.

       Miesięczny koszt wyżywienia i zakwaterowania nie przekracza 360 euro, i nie jest mniejszy niż 310 eur. w skali 1-go miesiąca. Opłaty związane z zakupem jednego pakietu są potrącane co tydzień z wynagrodzenia w części wprost proporcjonalnej do okresu i jego ceny umownej. Różnica cen pakietów jest zależna od ceny wynajmu mieszkania i ilości zużytej energii. Pracodawcy wprowadzili powyższe pakiety w struktury działania firmy po opracowaniu przez specjalistów systemu mającego za cel:
budowę, wdrożenie i realizację elementów stanowiących część programu, którego zadaniem jest wzrost rentowności i zysków.. Z wyliczeń wynika, że z momentem ich wdrożenia pracownicy są bardziej produktywni, wypoczęci, a zarazem wzrasta rentowność firmy. Jednocześnie rozwijają się dodatnie kontakty i relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, czyli zarządem, kierownictwem a personelem zajmującym stanowiska fizyczne.
 
      PARTNERZY pracodawcy do obsługi etatów, stanowisk nie wykwalifikowanych, nie wymagają znajomości języka niemieckiego, obywatelstwa niemieckiego, których konieczność wyeliminowałaby w znaczącej większości polski personel. Nie są wymagane również kwalifikacje i dokumentacja stwierdzająca specjalistyczne kursy oraz świadectwa świadczące o wykształceniu w danym kierunku i dziedzinie z tytułu ukończonych szkół, (z wyłączeniem stanowisk obsługi urządzeń specjalistycznych i stanowisk o statusie
wyższym rangą), które są typowym przykładem wykorzystania pracy fizycznej np. transport, magazyn, hurtownia. Jest to ściśle związane z wykonywaniem czynności takich jak: przemieszczanie ładunków np. za pomocą wózków paletowych i innych, układanie np. palet, czynności rozładunkowo-załadunkowych, pakowanie wyrobów gotowych oraz półfabrykatów i komponentów.
Lżejsze czynności to: ważenie i mierzenie objętości.

      STANOWISKA SPECJALISTYCZNE: :
-operator wózków widłowych
-operator dźwigu
-Na stanowiska operatorów wymagane są dokumenty świadczące o uprawnieniach, oraz dodatkowo wymagana konieczność znajomości języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

      STANOWISKA O STATUSIE WYŻSZYM RANGĄ:
- tzw. brygadzista pracujący; który pełni także funkcje związane z prowadzeniem dokumentacji, jednocześnie w przypadkach nieobecności przełożonych zastępuje kadrę kierowniczą.
Wymagane w tym wypadku jest wykształcenie o profilu kierunkowym lub pochodnym, oraz znajomość
języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym


      STANOWISKA OBSLUGI KOMPLEKSOWEJ.
Obiekty podlegające pod stanowiska obsługi kompleksowej to: kuchnia, sanitariaty, magazyny i inne obiekty zaplecza technicznego. Jednocześnie ten dział zatrudnia tzw. -pracowników porządkowych, jak i konserwatorów oraz pracowników ogólno-budowlanych a mianowicie jest to związane z rozbudową i modernizacją obiektów pracodawcy.

CHĘTNI KTÓRZY WYRAŻAJA CHĘĆ ZGŁOSZENIA SWOJEJ KANDYDATURY ORAZ UCZESTNICTWA W POWYŻSZEJ WSPÓŁPRACY STRON ZGODNEJ Z PRZEDSTAWIONĄ OFERTĄ "POLSKA INTERWENCJA 2006" POWINNI BYĆ ŚWIADOMI CIĄŻĄCYCH NA NICH OBOWIĄZKACH , KTÓRYCH TO WYKONANIE JEST JEDNOZNACZNE Z DUŻYM WYSIŁKIEM FIZYCZNYM I OBCIĄŻENIEM PSYCHICZNYM. POWINNI ONI BYĆ ZACHARTOWANI PSYCHICZNIE I FIZYCZNIE , PRZYZWYCZAJENI DO CIĘŻKIEJ PRACY I DŁUGO TRWAŁEGO I MOZOLNEGO WYSIŁKU. WIEKSZOŚĆ STANOWISK SĄ TO ETATY O CHARAKTERZE
MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWYM, LOKALIZACJE I MIEJSCE SWOJE MAJĄ W HURTOWNIACH I CENTRACH DYSTRYBUCJI..

      PRZEJAZD

Przejazd do Hamburga loco siedziba firmy i miejsca zakwaterowania jest organizowany przez pełnomocnego współpracownika w/w partnerów, który to posiada wszelkie pełnomocnictwa dotyczące procesu rekrutacji, budowy struktur pracowniczo - roboczych, przydzielanie etatów o charakterze wykwalifikowanym, dot. stanowisk tego wymagających, oraz obsługi etapu dopełnienia czynników formalnych we wstępnej fazie rekrutacji..
 
      Wszystkie koszty związane z uzupełnieniem formalności oraz podróżą do miejsca docelowego stanowią kwotę w wysokości 260 PLN. Uregulowanie powyższej kwoty obowiązuje każdego chętnego - płatność ta jest wprowadzona w życie przez pełnomocnika: Michała Szymańskiego.
Po zapoznaniu się z powyższym materiałem, proszę kontaktować się telefonicznie w godzinach od 10:00 do 22:00, również w weekendy.
Numery kontaktowe:
Michał Szymański - 507-247-249
Justyna Dąbrowska - 503-458-838
Łączymy wyrazy szacunku.
             
Michał Szymański i Justyna Dąbrowska.

 

 

**********************************************************************************************************

Taka to bajka

 

comments

Właścicielem portalu jest Ewa Urbańska - Orneta - www.urbanska.info

Top Desktop version