Notice: Use of undefined constant getValue - assumed 'getValue' in /home/czarnaewa/ftp/oszukany/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 354
Portal o pracy w kraju i za granicą

Portal o pracy w kraju i za granicą

Artykuły

Z Kodeksu karnego

Art. 286. KK:"§ 1. Kto, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolnooci do należytego pojmowania przedsiebranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesiecy do lat 8."

Oferty pracy należy dokładnie sprawdzać przed wyjazdem i nie dać się skusić na okazje. Wyjazdy do pracy należy podejmować po dobrym zapoznaniu sie z lokalnymi warunkami, wymogami prawnymi oraz możliwościami zdobycia legalnej pracy i noclegu. Tylko że łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Nawet jak wszystko wygląda ok, to i tak nie mamy pewności że nie zostaniemy oszukani.

 Jakie są sankcje za prowadzenie nielegalnego pośrednictwa pracy?

Prowadzenie agencji zatrudnienia bez wpisu do rejestru agencji karane jest grzywną nie mniejszą niż 3000 zł. Tej samej karze grzywny podlega każdy, kto narusza przepisy art. 121 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ze zmianami, np. prowadząc agencje zatrudnienia pobiera od osoby, dla której poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, dodatkowe niedozwolone opłaty

Co zrobić, gdy padliśmy ofiarą oszustwa?


Podstawowym krokiem powinno bya zgłoszenie zawiadomienia o przestępstwie. Zgodnie z art. 286 § 1 kodeksu karnego, odpowiedzialności karnej podlega osoba, która w celu osi1gnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporzdzenia własnym lub cudzym mieniem za pomoca wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błedu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiebranego działania. Warto pamietać, że w przypadku oszustwa brak jest minimalnej kwoty przesądzającej o uznaniu go za przestepstwo.

 

comments

Właścicielem portalu jest Ewa Urbańska - Orneta - www.urbanska.info

Top Desktop version